Archief Zin&Zen

Integrale psychologie

Volgens de integrale theorie zijn er op zijn minst vier kwadranten in overweging te nemen als je eender welk aspect van de realiteit wil begrijpen. Alles kan bekeken worden vanuit twee fundamentele dimensies van een fenomeen: de binnenkant en de buitenkant enkelvoud en meervoud Wij hebben allemaal een binnenkant, een subjectieve ervaring, maar ook een buitenkant: uiterlijk

Integrale psychologie Read More »

Integrale psychologie: introductie

Integrale psychologie  “Het woord integraal betekent algemeen, alomvattend, niet-marginaliserend, omarmend. Een integrale aanpak van eender welk gebied probeert juist dat te doen: zo veel mogelijk perspectieven, stijlen en methodologieën binnen een samenhangend beeld van het onderwerp omvatten. Integrale benaderingen zijn “meta-paradigma’s”, of manieren om een reeds bestaande afzonderlijke paradigma’s samen te brengen in een onderling

Integrale psychologie: introductie Read More »

Scroll to Top
This is not a NEWSletter!

This is a FAN list

… for those who are genuinely interested in my approach. You will get information on my offerings firsthand.

Most of our events are held in Dutch. By subscribing to this waiting list, you’ll be updated on our English activities.

In person

rebodyflow sessions

Get notified first hand about what is coming up.

Most of our sessions are held in Dutch. By subscribing to this waiting list, you’ll be updated on the launch of our English sessions.

I agree that you may keep me updated on your offerings.

We use your information in accordance with our Privacy Policy.

The

REBODY
YOUR LIFE

program

launching fall 2021

Fill in your details and be the first one to know about the Rebody Your Life program launch.