Integrale psychologie: introductie

Integrale psychologie 

“Het woord integraal betekent algemeen, alomvattend, niet-marginaliserend, omarmend. Een integrale aanpak van eender welk gebied probeert juist dat te doen: zo veel mogelijk perspectieven, stijlen en methodologieën binnen een samenhangend beeld van het onderwerp omvatten. Integrale benaderingen zijn “meta-paradigma’s”, of manieren om een reeds bestaande afzonderlijke paradigma’s samen te brengen in een onderling verbonden netwerk van benaderingen die elkaar wederzijds verrijken.” (Ken Wilber)

De integrale theorie verenigt significante inzichten uit alle belangrijke menselijke disciplines van kennis, met inbegrip van de sociale en natuurwetenschappen, kunst en geesteswetenschappen. Door dit alomvattende karakter, wordt de integrale theorie gebruikt in meer dan 35 verschillende academische en professionele gebieden zoals kunst, gezondheid, bedrijfsmanagement, ecologie, economie, psychotherapie, wetgeving en feminisme. Bovendien wordt de integrale theorie gebruikt om persoonlijke transformatie en integratie te bevorderen, Integrale LevensPraktijk genaamd (ILP).

Waarom hebben we nood aan een integrale theorie?

De afgelopen 30 jaar zijn we getuige geweest van een historische doorbraak. Alle culturen en het totaal van menselijke kennis, van aloude wijzen tot doorbraken in de actuele wetenschap, staan ons 24/24 ter beschikking. We hebben onmiddellijk en direct toegang tot alles wat we willen weten over alle aspecten van het leven. Voor het eerst kan men naast elkaar plaatsen wat de verschillende culturen ons te vertellen hebben over het menselijk potentieel (spirituele, psychische en maatschappelijke groei). Maar door deze veelheid aan informatie en toepassingen is ook de nood ontstaan aan manieren om je weg te vinden in deze veelheid.  Dit is een onderneming die Ken Wilber gestart heeft en die geleid heeft tot een veelomvattende kaart met vijf hoofdcomponenten of oriënterende principes tot het vatten van ‘alles’, een soort van wegenkaart om te navigeren in onze wereld van duizend-en-één keuzes. Een integrale visie is niet de zoveelste inhoudelijke theorie over één of dé waarheid, maar wel een soort kader waar alles in past.

Als je gewoon wil (over)leven, heb je waarschijnlijk geen nood aan zo een kaart maar voor degenen die alles uit het leven willen halen, het ten volle willen beleven of hun perspectieven willen verruimen, is een ‘integrale kaart’ een must.  Met een goeie landkaart (of GPS) durf je je ook al eens op onbekend terrein te begeven.

De integrale kaart: AQAL

De integrale kaart heeft vijf componenten, vijf lenzen om naar de wereld te kijken.

  • kwadranten
  • lijnen
  • (bewustzijns)niveaus
  • (bewustzijns)toestanden
  • types

Deze kaart wordt ook wel AQAL genoemd: all quadrants, all levels. De vijf lenzen zullen in een reeks artikeltjes toegepast worden op psychologische thema’s.


Winnie

We all win

let’s talk over a cup of coffee

Scroll to Top
This is not a NEWSletter!

This is a FAN list

… for those who are genuinely interested in my approach. You will get information on my offerings firsthand.

Most of our events are held in Dutch. By subscribing to this waiting list, you’ll be updated on our English activities.

In person

rebodyflow sessions

Get notified first hand about what is coming up.

Most of our sessions are held in Dutch. By subscribing to this waiting list, you’ll be updated on the launch of our English sessions.

I agree that you may keep me updated on your offerings.

We use your information in accordance with our Privacy Policy.

The

REBODY
YOUR LIFE

program

launching fall 2021

Fill in your details and be the first one to know about the Rebody Your Life program launch.