Rebody-tip: instant ruimte

We zijn allemaal een verzameling van subpersoonlijkheden. Dat is één van de aannames in de hedendaagse psychologie en therapie. De belangrijkste bijdrage van het concept van subpersoonlijkheden is dat het ons helpt om te dis-identificeren met de delen waar we ons vaak mee vereenzelvigen. “Ik ben slachtoffer” wordt dan “ik heb een deel dat zich slachtoffer voelt”. Dit geeft al onmiddelijk meer ruimte. Als je je helemaal vereenzelvigt met een deelaspect van jezelf, doe je jezelf tekort. Want het IK, je persoonlijkheid, is meer dan de som van al die delen.  
 
Een eenvoudige oefening van Assagioli (grondlegger van de psychosynthese). Sommigen zullen hier ook de principes van Mindfulness en ACT in herkennen. 
 
Ik heb een lichaam…, maar ik ben mijn lichaam niet
Ik heb gevoelens…, maar ik ben mijn gevoelens niet
Ik heb verlangens…, maar ik ben mijn verlangens niet
Ik heb gedachten…, maar ik ben niet mijn denken
Ik ben ik…, een centrum van puur bewustzijn…
 
 
Als je voelt dat je je te veel met een deel van jezelf vereenzelvigt of overmand wordt door hevige emoties, kan het nuttig zijn deze oefening bij de hand te hebben om instant-ruimte te creëren. Geloof me niet op mijn woord, probeer het zelf uit!
 
Bron: Bezieling en kwaliteit in organisaties (Daniel Ofman)

We all win

let’s talk over a cup of coffee

Scroll to Top
This is not a NEWSletter!

This is a FAN list

… for those who are genuinely interested in my approach. You will get information on my offerings firsthand.

Most of our events are held in Dutch. By subscribing to this waiting list, you’ll be updated on our English activities.

In person

rebodyflow sessions

Get notified first hand about what is coming up.

Most of our sessions are held in Dutch. By subscribing to this waiting list, you’ll be updated on the launch of our English sessions.

I agree that you may keep me updated on your offerings.

We use your information in accordance with our Privacy Policy.

The

REBODY
YOUR LIFE

program

launching fall 2021

Fill in your details and be the first one to know about the Rebody Your Life program launch.