Zin & Zen project: visie

Zin & Zen: verschillende aspecten één visie

Zin & Zen’s integrale visie bestaat uit vele facetten, hieronder samengevat in vijf invalshoeken. Tegelijk kun je ze niet los zien van elkaar, ze vormen één geheel. En & En …

En & En

Deze twee schijnbaar kleine woordjes zeggen alles over de levenshouding die aan de basis ligt van Zin & Zen. De “&” in de naam staat er dan ook niet toevallig. Ze verwijst naar inclusiviteit en een verbinding van tegenstellingen. Jij bent uniek met een eigen persoonlijkheid en tegelijk maak je net als iedereen onlosmakelijk deel uit van een groter geheel, dat je persoonlijkheid overstijgt. Je draagt bij aan de wereld en de wereld draagt bij aan jou. Hoe doe je dit duurzaam, met aandacht voor je eigen waarden en die van je omgeving? Wat is diep voedend, wat slechts oppervlakkig vullend? Liggen jouw denken, voelen en handelen op één lijn? Voor Zin & Zen staat dit soort vragen centraal in de beleving van een levenskunstenaar: ze polsen naar jouw integriteit, jouw authenticiteit. Ze onderzoeken alle dimensies van je leven, en geven je de kans om een en ander in balans te brengen, zodat jij integraal en zinvol verantwoordelijk in het leven kan staan.

Zinvolle verantwoordelijkheid

Het leven daagt ons voortdurend uit en vraagt ons om te handelen. Dit doen we grosso modo op twee manieren: reactief, vanuit een tekort, of creatief, vanuit een teveel. In het eerste geval gedragen we ons als de slaaf van onze behoeften, we leven niet écht. Wanneer je daarentegen creatief in het leven staat, maak je dankbaar gebruik van het potentieel dat jij in je draagt. Je neemt je verantwoordelijkheid op door de wereld te schenken wat jij als unieke gave te bieden hebt. Leven vanuit jouw ʻvonkʼ betekent niet dat alles helemaal zal lopen zoals jij dat wil. Maar door temidden van alle verwarring in contact te blijven met jezelf, vind je wel het punt van rust in de chaos. Je gaat leven vanuit bewust-zijn.

Zen Bewust-Zijn
Wie ‘Zen’ hoort, denkt al snel aan kale monikken in oranje pakken, tibetaanse klankschalen en in lotushouding mantra’s citeren. Bij Zin & Zen wordt ‘Zen’ toegepast op de realiteit van alledag: onze dagelijkse beslommeringen zijn de allerbeste zenmeesters. Meestal is wat ons overkomt een directe aanleiding om te gaan reflecteren en oplossingen te zoeken. Daarbij kun je blijven hangen in het verhaal. Of je kunt een proces aangaan waarbij je in je kracht gaat staan en leert om te gaan met wat er ook gebeurt, via inzichten, zelfonderzoek, meditatieve oefeningen of andere praktische vormen van bewustwording, naargelang wat nodig is. Hoe zou het zijn om écht te genieten van de weg, ook al lijkt het doel nog zo ver af? Om je best te doen met wat er is, en je niet druk te maken om wat er niet is? Niet meer te verlangen naar de dag waarop het allemaal goed komt, maar helemaal oké te zijn met wat zich hier en nu aandient, in welke vorm dan ook?

Zinnelijk lichaam

Je bent een vorm, een zinnelijke expressie van het leven. Je voelt, hoort, ruikt en ziet op jouw manier. Voor een levenskunstenaar is het lichaam een onwaarschijnlijk belangrijk instrument, het is de drager van jouw unieke Zijn. Hier begint het leven vanuit jouw hart. Hier begint jouw zin. Zin & Zen maakt dan ook graag gebruik van werkvormen die het lichaam bij het proces betrekken.

Yin & Yang

Het zinnelijke van de vorm, de zen van Bewustzijn: Zin & Zen verenigt het vrouwelijke en het mannelijke. We noemen het ook wel Yin en Yang, Eros en Logos, verbinding en vrijheid. Tegenstellingen die we iedere dag opnieuw beleven, zowel in onszelf, in onze relaties als in onze cultuur en de maatschappij waar we deel van uitmaken. Jammer genoeg krijgt één van beide polen vaak de overhand, met alle negatieve en destructieve gevolgen van dien. Neem nu onze Westerse prestatiegerichte yang mentaliteit, die de meer yinne kwaliteiten van onder meer verbinding en vertrouwen maar al te vaak onderdrukt. Of omgekeerd: situaties waarin eindeloos geduld verzandt in verlammende passiviteit, en de nood aan yange daadkracht zich opdringt. Zin & Zen streeft naar de integratie van beide, waarbij één plus één veel meer is dan twee. Lees meer hierover in het gratis e-book van Zin & Zen dat je ontvangt als welkomstgeschenk.

Wil je graag meer lezen over de verschillende aspecten van deze visie? Dat kan. Laat je net als Zin & Zen inspireren door

  • Ken Wilber (wanneer je je wilt verdiepen in integrale theorieën en modellen die alle aspecten van het leven behelzen)
  • David Deida (wanneer je vooruitstrevende inzichten wilt ontdekken over relaties en het samengaan van yin en yang)
  • Big Mind, Big Heart (wanneer een integratie van Oosterse zenpraktijk en Westerse psychotherapie je aanspreken)

We all win

let’s talk over a cup of coffee

Scroll to Top
This is not a NEWSletter!

This is a FAN list

… for those who are genuinely interested in my approach. You will get information on my offerings firsthand.

Most of our events are held in Dutch. By subscribing to this waiting list, you’ll be updated on our English activities.

In person

rebodyflow sessions

Get notified first hand about what is coming up.

Most of our sessions are held in Dutch. By subscribing to this waiting list, you’ll be updated on the launch of our English sessions.

I agree that you may keep me updated on your offerings.

We use your information in accordance with our Privacy Policy.

The

REBODY
YOUR LIFE

program

launching fall 2021

Fill in your details and be the first one to know about the Rebody Your Life program launch.