Een integralere kijk op ziekte of op alles?

There is no independence in nature. 

Take oxygen away, we die.

Take plant life away , we die.

Without the sun, we die. 

We are connected.

We must take into account the totality. 

This is not a human experience  , it’s a total experience. 

We can’t survive without plants and animals. 

We cannot survive without the 4 elements.

Succes depends on how well we relate to everything around us.

 

 

Ik heb in het verleden wel al eens geschreven over visies op ziekte.  Bovendien heb ik al het een en ander toegelicht over een integrale kijk op psychologie. Momenteel lijkt het meer dan ooit relevant om daar eens naar terug te grijpen. 
 
We lijken sinds de lockdown nav covid-19 meer dan ooit verdeeld. De ene groep noemt de andere volgzame schapen en de andere groep noemt de ene complotachtige ego-trippers. Beiden groepen lijken zeker te zijn van hun waarheid.  Ik begrijp beide kanten wel maar voel me nergens helemaal thuis. De discussie beperkt zich vaak tot één aspect, één maatregel (de mondmaskers bijvoorbeeld) terwijl de verschillen meestal een uiting zijn van een visie op ziekte/gezondheid of meer nog op leven/dood in het algemeen: een mechanistische vs. een organische kijk,  symptoombestrijding vs. preventie, korte termijn vs. lange termijn, deel vs. geheel. En eigenlijk hoeft het niet VERSUS te zijn, het heeft allemaal zijn waarde als we maar beseffen dat het slechts een deel is van het volledige verhaal. 
 
Zelf heb ik al een groot deel van mijn leven een zo holistisch, integraal mogelijke kijk op alles. Hoe groter de realiteit die mee in overweging wordt genomen in een visie, hoe meer ik me er in thuis voel (als je van de natuur houdt en haar observeert, dan kan je ook niet anders). En ik heb ook al een groot deel van mijn leven de vrijheid om mijn gezondheid en mijn leven zo te beleven (weliswaar op eigen kosten meestal, maar dat neem ik er graag bij). Nu word ook ik geconfronteerd met verplichtingen die niet helemaal stroken met mijn visie op gezondheid. En daar knelt het schoentje voor velen denk ik. Maar goed, ik begrijp de maatregelen vanuit dat perspectief. Ik heb er op zich geen probleem mee om die regels op te volgen zolang dit tijdelijk is en relatief zinvol lijkt op korte termijn. Het zijn over het algemeen maar kleine inspanningen. Maar het blijft wel allemaal heel fragmentair. Alles wordt als losstaand van de rest gezien. Maar de verschillende gebieden beïnvloeden elkaar: fysieke en mentale gezondheid, ons (sociale) leven. Je kan de mens niet los zien van zijn systeem.  Ik ben niet medisch geschoold maar ik heb wel een gedegen (academische) kennis over de werking van de psyche, ademhaling, hyperventilatie en stressrespons. Dus ik weet wat angst met iemand kan doen en ik vind dat dit soort psychologische gevolgen ook mee in overweging moet genomen worden in de keuze van bepaalde maatregelen, om maar één aspect te noemen dat over het hoofd wordt gezien. 
 

Dus terwijl ik me aan de (meeste) regels hou, deel ik hier in tussentijd wel graag een aantal bronnen die volgens mij een groter perspectief aanbieden, een systeemvisie als het ware, en hoop daarmee het begrip tussen de partijen een beetje te vergroten. Als je weet van waaruit de ander denkt, dan lopen conversaties net iets makkelijker. Holistische of alternatieve perspectieven dreigen soms wat anti-wetenschappelijk of zweverig te worden (ik heb daar zelf ook een allergie op), maar onderstaanden vind ik echt wel gebalanceerd.  Uiteraard vraagt een complexe systeem visie meer tijd en nuance om helemaal begrepen te worden. Dus deze info vertaalt zich meestal niet in memes en quotes en videos van minder dan een minuut. Enkel als je oprecht geïnteresseerd bent en de tijd kan nemen om hier volledig door te gaan, zal je er ook iets aan hebben. 

Ik hoop dat iemand hier soelaas in vindt en dat we stilaan beseffen dat de gesprekken veel breder dienen te gaan dan het al dan niet dragen van mondmaskers.  

Interessante en hoopgevende bronnen voor een happy planet

And off course: 

We need to take care of the community , not just humans but plants and animals and elements. 

Joy comes from this , from connection. 

Call it spirituality.  

You know it when you get it. 

You don’t get it from money. 

You get it from connection.

We all win

let’s talk over a cup of coffee

Scroll to Top
This is not a NEWSletter!

This is a FAN list

… for those who are genuinely interested in my approach. You will get information on my offerings firsthand.

Most of our events are held in Dutch. By subscribing to this waiting list, you’ll be updated on our English activities.

In person

rebodyflow sessions

Get notified first hand about what is coming up.

Most of our sessions are held in Dutch. By subscribing to this waiting list, you’ll be updated on the launch of our English sessions.

I agree that you may keep me updated on your offerings.

We use your information in accordance with our Privacy Policy.

The

REBODY
YOUR LIFE

program

launching fall 2021

Fill in your details and be the first one to know about the Rebody Your Life program launch.